ประวัติ เบส วี ร์ พัชร ยาก ร ประวัติ-“ไหมต้องพูดเยอะลงมือแล้วจะปังมาก”

1:#วัดท่าพูด

2:3สิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้

3:#พลังบวก

4:ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ต้องไปก่อน

5:“ไหมต้องพูดเยอะลงมือแล้วจะปังมาก”

ไหมต้องพูดเยอะลงมือแล้วจะปังมากสนใจดูดวงไลน์mhongapollo

6:user03364253834 โพสต์ผลงานแล้ว

3/25วิเคราะห์ใบหน้า:ดูรายงานเกี่ยวกับรูปหน้าของคุณ